informatie | zelfmanagement | prikcentra | faq | links | klachten | privacy

Klachten

Het kan voorkomen dat u ontevreden bent over uw behandeling bij het Groene Hart Diagnostisch Centrum. In dat geval kunt u het best eerst praten met degene die u verantwoordelijk acht. Wilt u dat niet of heeft het gesprek niet het gewenste resultaat, laat ons dit dan weten zodat we samen naar een oplossing kunnen zoeken. U kunt uw klacht op de volgende manieren bij ons melden:

  • Per per telefoon via 0182 - 57 02 37, keuze 1.
  • Per e-mail naar info@ghdc.nl.
  • Per brief naar het Groene Hart Diagnostisch Centrum, Bleulandweg 3, 2803 HG Gouda.

Wij zullen er alles aan doen om uw klacht naar tevredenheid af te handelen en zien uw klacht tevens als een waardevolle aanleiding voor het verbeteren van onze dienstverlening.

Het Groene Hart Diagnostisch Centrum is voor de klachtafhandeling aangesloten bij het Klachtenloket Zorg. Het Klachtenloket Zorg is een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris in de zin van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

Het Klachtenloket Zorg

  • kan u op verzoek gratis advies geven over het indienen van een klacht;
  • kan u bijstaan bij het indienen van een klacht;
  • onderzoekt de mogelijkheden om tot een oplossing van de klacht te komen.

Kan er geen oplossing worden bereikt, dan kunt u het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Zorg Algemeen.

 
 
Neem vrijblijvend contact met ons opwebdesign ie-design