Geachte mevrouw, meneer,

Het GHDC heeft m.i.v. heden de trombosezorg overgedragen aan Star-shl (GHOR-regio Hollands Midden) en Saltro (GHOR-regio Utrecht).

Contactgegevens trombosedienst voor cliënten Star-shl

T 088 020 95 10
op werkdagen van 08.00 tot 17.30 uur.

T 088 020 95 00
op zaterdag, zon- en feestdagen van 17.00 tot 18.00 uur

F (010) 207 11 63
tdlijn@star-shl.nl
www.star-shl.nl/patient

Contactgegevens trombosedienst voor cliënten van Saltro

T 030 288 70 00
op werkdagen van 08:00 - 17:00 uur
op zaterdag, zon- en feestdagen van 17.00 tot 18.00 uur

trombosezorg@saltro.nl
saltro.nl/saltro-trombosedienst

Openingstijden van de priklocaties in de regio Gouda

www.ghz.nl/specialismen/bloedafname


Met vriendelijke groet,
De directie van het GHDC