Welkom bij Groene Hart Diagnostisch Centrum

Verandert u van zorgverzekering? Geef het zo spoedig mogelijk aan ons door. Alvast dank voor uw medewerking.